Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện sử dụng

Cám ơn bạn đã truy cập trang web Matmode.

Những điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng, bao gồm cả việc mua hàng tại trang web. Việc sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không thể sử dụng và/hoặc mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào qua trang web. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi với trang web, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này hay các chính sách chi phối việc sử dụng trang web bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang web và các Điều kiện và Điều khoản chung định kỳ để nắm được những cập nhật và thay đổi. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi này. Những điều khoản và điều kiện này phải được đọc cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào khác chi phối việc sử dụng trang web.

Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền sửa các điều khoản và điều kiện này theo thời gian. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi có thông báo trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau những thông báo như trên có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi.

Thuật ngữ

Trong các điều khoản và điều kiện này, các biểu ngữ "chúng tôi" và "của chúng tôi" đều liên quan đến Công ty TNHH Hyuuga Việt Nam.

Thủ tục đặt hàng

Bạn sẽ làm theo quy trình đặt hàng được mô tả trên trang web này.
Bạn không thể hủy đơn hàng sau khi đã đặt.
Chúng tôi không cam kết tính sẵn có của các sản phẩm được quảng cáo trên trang web này.
Việc giao hàng sẽ hoàn thành theo cách được mô tả trên trang web này.
Rủi ro về thất lạc hoặc hư hỏng các mặt hàng sẽ chuyển qua phía khách hàng khi hàng được gửi đi.
Thanh toán phải được thực hiện theo cách được mô tả trên trang web này. Giá chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ. Trong tất cả các khía cạnh khác, giá không bao gồm thuế, phí và các lệ phí được áp dụng ở Việt Nam liên quan đến việc cung cấp mặt hàng.

Các mặt hàng chỉ được chào bán cho những người có thể ký hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.

Hủy do lỗi

Dù chúng tôi luôn có những phương án phù hợp, các sản phẩm vẫn có thể bị niêm yết với mức giá hoặc có thông tin không chính xác do lỗi đánh máy hoặc sơ suất. Trong những trường hợp này, chúng tôi có quyền hủy giao dịch bất kể đơn hàng của bạn đã được xác nhận và đã hoàn thành thanh toán. Chúng tôi có quyền này cho đến khi giao hàng đến tay bạn. Nếu việc hủy bỏ này xảy ra sau khi bạn đã thanh toán, chúng tôi sẽ ngay lập tức cấp một khoản tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc Paypal của bạn tương ứng số tiền đã thanh toán.

Yêu cầu đơn kính thuốc

Bằng cách đặt hàng với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn có một đơn kính thuốc từ bác sĩ nhãn khoa hoặc một chuyên gia chăm sóc mắt cho kính áp tròng mà bạn đặt. Hơn nữa, bạn xác nhận rằng thông tin gửi tới chúng tôi khớp với đơn kính thuốc bác sĩ nhãn khoa kê cho bạn. Xác nhận thêm rằng bạn sẽ kiểm tra mắt định kỳ theo đề xuất của bác sĩ nhãn khoa.
Chúng tôi không có nghĩa vụ thực hiện đơn hàng nếu không thể xác minh đơn kính thuốc của bạn.
Bằng việc cung cấp thông tin liên lạc của bác sĩ nhãn khoa của bạn, bạn cho chúng tôi quyền thay mặt bạn liên hệ với anh ấy/cô ấy để xác nhận đơn kính thuốc và bất kỳ thông tin nào khác đã cung cấp.

Chính sách trả hàng

Chúng tôi sẽ không hoàn tiền. Chúng tôi cho phép đổi hàng nếu bạn đặt sai độ kính áp tròng hoặc nếu độ của bạn thay đổi với lúc đặt hàng, với điều kiện mặt hàng chưa hết hạn và vẫn trong bao bì gốc chưa mở. Phí trả hàng sẽ do khách hàng thanh toán.
Các sản phẩm được đổi phải trả lại cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi hàng.
Trước khi gửi hàng để đổi lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng [phiếu yêu cầu]. Trong tin nhắn của bạn, vui lòng làm rõ lý do đổi hàng.
Chắc chắn rằng bạn sẽ bọc hộp kính cẩn thận để chúng không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Kính nên được gói trong hộp và nếu cần, được gói bởi túi bóng khí. KHÔNG gói kính áp tròng trong phong bì.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất lạc hay hư hỏng nào về sản phẩm cho đến khi được gửi lại trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Lưu ý rằng kính áp tròng loạn thị sẽ mất ít nhất một tháng để đổi lại.

Thay thế kính hư hỏng/lỗi

Chúng tôi sẽ thay thế kính hư hỏng/lỗi nhưng chúng tôi có quyền kiểm tra kính đã trả lại để đảm bảo chúng thực sự hư hỏng/lỗi. Nếu bạn phát hiện kính bị hư hỏng/lỗi, vui lòng làm như sau:

 • KHÔNG ném kính áp tròng hư hỏng/lỗi đi. Bảo quản chúng như trạng thái ban đầu.
 • Liên hệ với chúng tôi qua [phiếu yêu cầu] kèm tên, đơn kính, mã đơn hàng và mô tả về hư hỏng/lỗi của kính áp tròng.
 • Gửi kính hư hỏng/lỗi trong trạng thái ban đầu về trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi kèm theo tên, mã đơn hàng và số điện thoại của bạn. Địa chỉ của trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ được cung cấp sau khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng phiếu yêu cầu.
Chắc chắn rằng bạn sẽ bọc hộp kính cẩn thận để chúng không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Kính nên được gói trong hộp và nếu cần, được gói bởi túi bóng khí. KHÔNG gói kính áp tròng trong phong bì.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất lạc hay hư hỏng nào về sản phẩm cho đến khi được gửi lại trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên trang web này được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng. Matmode không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay gián tiếp, về hoạt động của trang web hoặc thông tin, nội dung, tài liệu hay sản phẩm trên trang. Bạn chấp nhận rằng bạn phải tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng trang web này.

Chúng tôi không có trách nhiệm với bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào (bao gồm cả sơ suất), mà bạn trực tiếp hoặc gián tiếp phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng trang web này hay bất cứ trang web liên kết nào, chúng tôi cũng không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin có trên trang web này.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bất kỳ điều kiện và bảo đảm nào được bao hàm trong các điều khoản và điều kiện này đều bị loại trừ. Trong trường hợp luật pháp muốn bất kỳ điều kiện vào bảo đảm nào, và luật đó cấm chúng tôi loại trừ hoặc sửa đổi việc áp dụng các điều kiện và bảo đảm như vậy, điều kiện và bảo đảm đó sẽ được coi như bao gồm nhưng giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với các vi phạm điều kiện vào bảo đảm đó tới một hoặc một số điều sau đây:

(a) nếu vi phạm liên quan đến các mặt hàng,

 1. thay thế các mặt hàng hoặc cung cấp các mặt hàng tương đương,
 2. sửa chữa các mặt hàng,
 3. thanh toán chi phí thay thế mặt hàng hoặc mua các mặt hàng tương đương hoặc
 4. thanh toán chi phí cho việc sửa lại mặt hàng; và
(b) nếu vi phạm liên quan đến các dịch vụ,

 1. cung cấp lại dịch vụ hoặc
 2. thanh toán chi phí cho việc cung cấp lại dịch vụ.
Ngoại trừ liên quan đến thương tích cá nhân (bao gồm ốm đau và tử vong), và trừ khi có quy định khác trong điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý với bất kỳ mất mát hay hư hỏng nào (bao gồm mất mát hoặc hư hỏng gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt) được gây ra hoặc phát sinh bởi bạn hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các dịch vụ được cung cấp theo đơn đặt hàng trên trang web này hoặc liên quan đến bất kỳ sai sót nào từ phía chúng tôi trong việc tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong các điều kiện và điều khoản này.

Cảnh báo cụ thể

Bạn phải đảm bảo rằng việc truy cập trang web này hợp pháp và không bị pháp luật cấm.
Bạn phải cảnh giác để đảm bảo việc truy cập trang web này không đưa đến các nguy cơ về vi-rút, các mã độc hại hoặc các hình thức can thiệp khác có thể gây hư hại cho hệ thống máy tính của bạn.
Chúng tôi không có trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi hay các trang liên kết khác.
Trang web này không cung cấp các chẩn đoán y học cho bất kỳ cá nhân nào và không được sử dụng như sự thay thế cho các chẩn đoán, trị liệu hay chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Tất cả các câu hỏi liên quan đến y tế, trị liệu, chăm sóc hay chẩn đoán phải được trình bày với bác sĩ nhãn khoa của bạn. Bạn không nên phớt lờ các chỉ dẫn y tế hay trì hoãn tham khảo các lời khuyên y tế chuyên nghiệp bởi mọi thông tin đều được bao gồm hoặc liên quan đến trang web này.
Thông tin trên trang web này hướng đến người tiêu dùng phổ thông và không phải là sự thay thế cho việc tư vấn bác sĩ, người hiểu rõ các nhu cầu cụ thể của bạn.
Mặc dù chúng tôi không cho rằng mọi thông tin trên trang web này không chính xác, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của những thông tin này, cũng không chắc chắn sẽ cập nhật trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất bạn phải chịu do tin tưởng vào tính chính xác của thông tin trên trang này.
Nghĩa vụ của bạn là hoàn thành mọi biểu mẫu và truy vấn với thông tin chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những lỗi gây ra bởi việc bạn gửi thông tin sai. Đó cũng đồng thời là trách nhiệm của bạn trong việc cập nhật khi thông tin thay đổi.
Trách nhiệm với nội dung quảng cáo xuất hiện trên trang web này (bao gồm các liên kết đến nhà quảng cáo trên trang web) chỉ thuộc về các nhà quảng cáo. Việc đặt những quảng cáo như vậy không có nghĩa chúng tôi khuyến nghị hay chứng thực cho sản phẩm của các nhà quảng cáo và mỗi nhà quảng cáo hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những tuyên bố được đưa ra liên quan đến quảng cáo của mình.
Chúng tôi không bảo đảm những mặt hàng được mua từ chúng tôi qua trang web này sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.
Thông tin chi tiết có trên trang web này liên quan đến các mặt hàng và dịch vụ được chuẩn bị theo pháp luật Việt Nam và có thể không đáp ứng luật của các nước khác. Chúng tôi không bảo đảm các thông tin chi tiết trên trang web này liên quan đến các mặt hàng và dịch vụ sẽ đáp ứng luật của bất kỳ quốc gia nào. Bạn có trách nhiệm xác định những thông tin này có đáp ứng luật pháp của nơi bạn cư trú hay không (nếu khu vực đó nằm ngoài Việt Nam và thông tin không đáp ứng luật của nơi bạn cư trú, bạn không được đặt bất kỳ mặt hàng hay dịch vụ nào từ trang web này).
Bất kể luôn có các biện pháp ngăn chặn từ chúng tôi, vẫn có các nguy cơ đến từ việc truy cập trái phép hoặc thay đổi đường truyền dữ liệu hoặc thay đổi thông tin có trên hệ thống máy tính của bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào với những tổn thất bạn có thể gặp phải do hoạt động đó.

Bản quyền

Bản quyền trang web này (bao gồm nội dung, đồ họa, logo, biểu tượng, âm thanh và phần mềm) được chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép. Tất cả những thương hiệu khác (bao gồm tên sản phẩm bên thứ 3) là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Ngoài các quy định về Luật bản quyền điều kiện được được áp dụng ở khu vực cư trú của bạn, bạn không được phép dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào:

 • phỏng theo, sao chép, lưu trữ, phân phối, in, hiển thị, công khai hoặc tạo các tái bản từ bất kỳ phần nào của trang web này; hoặc
 • thương mại hóa bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào thu được từ trang web này;
mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Nhãn hiệu thương mại

Công ty TNHH Hyuuga Việt Nam, Matmode và matmode.com là thương hiệu thuộc sở hữu của chúng tôi.
Trừ khi có quy định khác, bất kỳ từ nào có TM hoặc ® biểu tượng được đính kèm là một nhãn hiệu đã được đăng ký.
Nếu bạn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào liên quan đến các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bạn phải ghi kèm thông báo nhãn hiệu thương mại thuộc về chúng tôi. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu thương mại của chúng tôi:

 • trong hoặc toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu thương mại của bạn;
 • liên quan đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của chúng tôi;
 • theo cách có thể gây nhầm lẫn hoặc để lừa đảo;
 • theo cách phỉ báng chúng tôi hoặc thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (bao gồm trang web này).

Hạn chế sử dụng

Trừ khi có các thỏa thuận khác bằng văn bản, bạn được quyền truy cập trang web này chỉ để sử dụng các thông tin cá nhân của bạn, không vì mục đích thương mại.
Bạn không được thay thế hoặc sửa đổi nội dung dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn cũng phải tuân theo mọi thông báo, ví dụ như thông báo bản quyền, chú thích nhãn hiệu, hoặc các thông báo quyền sở hữu khác. Bạn được phép in bản sao của bất kỳ thông tin nào có trên trang web này sử dụng cho mục đích cá nhân, trừ khi việc in ấn đó bị cấm. Bạn không được phép bán thông tin lấy từ trang web này nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Các trang web được liên kết

Trang web này có thể bao gồm đường link tới các trang web khác ("các trang liên kết"). Những liên kết đó được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện và có thể không còn cập nhật hoặc không được duy trì.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc các biện pháp bảo mật liên quan đến các trang web liên kết.
Những liên kết của chúng tôi với các trang web được liên kết không được hiểu là sự chứng thực, xác nhận hoặc đề xuất của chúng tôi về các trang web liên kết đó hoặc về bất kỳ thông tin, đồ họa, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề xuất hoặc chứa trong các trang web liên kết đó, trừ khi có quy định ngược lại.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập www.matmode.com hoặc gửi email tới chúng tôi, bạn đang giao tiếp với chúng tôi bằng điện tử và đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi về việc mua hàng hoặc trả lời câu hỏi vì bạn đã chọn nhận quảng cáo hoặc thông báo về kính áp tròng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng email hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web. Bạn đồng ý rằng các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên hệ khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới hình thức điện tử đều đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi sẽ lưu trữ nội dung của bất kỳ email nào bạn gửi cho chúng tôi nếu chúng tôi tin rằng có yêu cầu pháp lý để làm như vậy. Nội dung email của bạn có thể được giám sát nhằm mục đích khắc phục sự cố hoặc bảo trì hoặc nếu có bất kỳ nghi ngờ hình thức lạm dụng email nào.

Bảo mật thông tin

Thật không may, không có bất kỳ dữ liệu nào được truyền qua internet có thể được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin đó nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin bạn gửi cho chúng tôi. Theo đó, bất kỳ thông tin nào bạn truyền tải cho chúng tôi đều phải chịu rủi ro. Tuy nhiên, sau khi nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin đó.

Ngắt truy cập

Nếu bạn cung cấp các thông tin sai sự thật, không chính xác, hoặc không đầy đủ, hoặc chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó sai sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi có thể đình chỉ tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng trang web hiện tại và tương lai.

Chúng tôi không khoan nhượng các hành vi không phù hợp trên trang web hay với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi có thể dừng truy cập của bạn tới toàn bộ hoặc một phần của trang web mà không thông báo trước đối với bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng vi phạm pháp luật hiện hành hay gây hại cho người dùng khác hoặc bên thứ 3 của chúng tôi. Theo luật hiện hành, chúng tôi có quyền dừng hoặc từ chối, theo quyết định riêng của chúng tôi, quyền truy cập của bạn vào toàn bộ hoặc một phần của trang web có hoặc không có thông báo trước. Bạn đồng ý rằng, bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập nào của bạn vào trang web có thể bị ảnh hưởng mà không có thông báo trước, đồng thời đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức vô hiệu hoặc xóa tài khoản của bạn cũng như tất cả thông tin liên quan và các tệp trong tài khoản và cấm mọi quyền truy cập thêm vào các tệp đó hay cả trang web. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bên thứ 3 nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web.
Tuy nhiên, tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực kể cả khi dừng tài khoản hoặc quyền truy cập của bạn vào trang web này.

Luật áp dụng

Những điều khoản và điều kiện này được quản lý bởi luật có hiệu lực ở Việt Nam. Bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền xét xử không độc quyền của tòa án Việt Nam.

Mọi tranh chấp liên quan đến các phương thức truy cập trang web này hay các sản phẩm bạn mua thông qua chúng tôi được quản lý bởi luật pháp Việt Nam. Bạn tán thành thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án Việt Nam và đồng ý rằng mọi tranh chấp có thể được xét xử tại tòa án đó. Bạn đồng ý rằng phán quyết cuối cùng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào như vậy sẽ mang tính quyết định và có thể được thi hành tại các khu vực pháp lý khác theo phán quyết hoặc theo bất kỳ cách nào khác do pháp luật quy định.

Thông tin chung

Chúng tôi không có trách nhiệm với việc không tuân thủ các điều kiện và điều khoản này khi mà việc không tuân thủ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện các quyền hoặc quy định nào trong các điều khoản và điều kiện không có nghĩa là từ bỏ các quyền hay quy định đó.
Nếu chúng tôi từ bỏ các quyền trong điều khoản và điều kiện này, điều đó không có nghĩa là tất cả các quyền sẽ tự động bị từ bỏ.
Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được coi là không hợp lệ, không thể thực thi hoặc bất hợp pháp vì bất kỳ lý do gì, những điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn tiếp tục với đầy đủ hiệu lực.

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng sự bận tâm của bạn về quyền riêng tư và duy trì quyền riêng tư với thông tin của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi hướng đến bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng an toàn và đúng cách.
Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ mục đích nào ngoại trừ sử dụng trong trang web này. Để tránh nghi ngờ, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào bạn không mong muốn.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên hệ của khách hàng (ví dụ như địa chỉ email). Trừ khi bạn phản đối, thông tin này có thể được sử dụng:

 • để gửi tin tức, thông tin về các hoạt động và các chương trình khuyến mại hữu dụng với bạn;
 • để quản lý ai đang truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp trên trang web; và
 • để lập hồ sơ các nhóm khách hàng truy cập trang web.
Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình sử dụng theo cách này hay cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, bạn có thể gửi mail cho chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng "cookies" cho phép chúng tôi giám sát thói quen truy cập để phục vụ bạn hiệu quả hơn. Cookie không nhận dạng thông tin cá nhân nhưng sẽ nhận dạng máy tính của bạn. Bạn có thể cài đặt trình duyệt thông báo khi bạn nhận một cookie và bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối tùy từng trường hợp.
Nếu bạn yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân theo cách cụ thể, hoặc tất cả, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý để thực hiện yêu cầu của bạn, nhưng chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng hoặc để lộ thông tin nếu:
 • chúng tôi, sau đó, sẽ thông báo cho bạn về mục đích sử dụng hoặc tiết lộ và bạn không phản đối việc sử dụng hoặc tiết lộ đó;
 • chúng tôi tin rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ là cần thiết để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chịu trách nhiệm về chính phủ hoặc an ninh công cộng trong việc thực hiện trách nhiệm của họ; hoặc
 • chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin bởi pháp luật.
Mọi thông tin cá nhân chúng tôi thu thập (bao gồm thông tin liên hệ, nếu có liên quan, thông tin thanh toán) sẽ được giữ bí mật.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR)

Chúng tôi đã cập nhật điều khoản và điều kiện nhằm đáp ứng việc thực hiện Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR). Trang web này sẽ không thể bán và/hoặc giao hàng tới những người ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Chúng tôi sử dụng cookie để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất. Bằng việc truy cập trang, bạn chấp nhận cookies. Tìm hiểu thêm.

close