VODACLEAR
Kính áp tròng dùng theo ngày
Vodaclear_Daily
400,000 VND
KÍNH ÁP TRÒNG Y TẾ VODACLEAR DAILY - Với chất liệu POLYHEMA chất liệu có tính tương hợp sinh học có độ ngậm nước lên đến 59% duy trì độ ẩm cho kính, đeo nhiều giờ mà không lo khô mắt.- Thiết kế thấu...
VODACLEAR
Kính áp tròng 1 tháng
Vodaclear_Monthly
360,000 VND
KÍNH ÁP TRÒNG Y TẾ VODACLEAR MONTHLY - Với chất liệu POLYHEMA chất liệu có tính tương hợp sinh học có độ ngậm nước lên đến 59% duy trì độ ẩm cho kính, đeo nhiều giờ mà không lo khô mắt.- Thiết kế thấu...