VODACLEAR - Kính áp tròng Y Tế
Kính áp tròng dùng theo ngày
vodaclear_001_oneday
400,000 VND
KÍNH ÁP TRÒNG Y TẾ VODACLEAR DAILY - Với chất liệu POLYHEMA chất liệu có tính tương hợp sinh học có độ ngậm nước lên đến 59% duy trì độ ẩm cho kính, đeo nhiều giờ mà không lo khô mắt.- Thiết kế thấu...
VODACLEAR - Kính áp tròng Y Tế
Kính áp tròng 3 tháng
vodaclear_001_monthly
360,000 VND
KÍNH ÁP TRÒNG Y TẾ VODACLEAR MONTHLY - Với chất liệu POLYHEMA chất liệu có tính tương hợp sinh học có độ ngậm nước lên đến 59% duy trì độ ẩm cho kính, đeo nhiều giờ mà không lo khô mắt.- Thiết kế thấu...